W sprawie:
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXIV/189/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-25