W sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów w 2021 roku

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXIV/188/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 1910; data ogł.: 04.03.2021r.)

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym znak KN-I.4131.1.156.2021.4 z dnia 25 marca 2021 roku orzekł nieważność Wprowadzenia w zakresie zwrotu: "oraz dziko żyjących, które pojawiają się w strefie oddziaływania gminy" i § 1 ust. 4 w zakresie zwrotu: "jak również dziko żyjących, które pojawią się w strefie oddziaływania Gminy" załącznika do w/w uchwały - ze względu na istotne naruszenie prawa