Petycje kierowane do Rady Gminy Baranów, dostępne są pod adresem: http://bip.baranow.pl/?c=792