W sprawie:
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2023

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXIII/177/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-29