W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXIII/173/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 roku