W sprawie:
budżetu gminy na 2021 rok

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXIII/172/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego