Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 8 w dostępna jest pod adresem : do pobrania