W sprawie:
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis

Data uchwały:
2020-12-04

Numer uchwały:
XXII/171/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2023r.
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9595 (data ogłoszenia: 10.12.2020r.)