W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Data uchwały:
2020-12-04

Numer uchwały:
XXII/170/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-04