W sprawie:
uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Baranów".

Data uchwały:
2020-12-04

Numer uchwały:
XXII/168/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-04