W sprawie:
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Baranów na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Data uchwały:
2020-12-04

Numer uchwały:
XXII/167/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9684 (data ogłoszenia: 14.12.2020r.)