W sprawie:
uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Baranów

Data uchwały:
2020-12-04

Numer uchwały:
XXII/166/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9683 (data ogłoszenia: 14.12.2020r.)

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym znak KN-I.4131.1.878.2020.10 z dnia 7 stycznia 2021 roku orzekł nieważność w/w uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.