W sprawie:


Data uchwały:
2020-12-04

Numer uchwały:
XXII/160/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i obowiązuje do 31 grudnia 2023r.
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9593 (data ogłoszenia: 10.12.2020r.)