Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 8 w wersji PDF dostępna jest pod adresem : do pobrania