W sprawie:
uchwalenia "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021"

Data uchwały:
2020-10-19

Numer uchwały:
XXI/156/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-19