W sprawie:
zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Kępno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kepno

Data uchwały:
2020-10-19

Numer uchwały:
XXI/154/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-19