W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2020-2026

Data uchwały:
2020-10-19

Numer uchwały:
XXI/153/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-19