W sprawie:
nieodpłatnego przekazania nieruchomości o numerze ewidencyjnym 86/1 w obrębie geodezyjnym Donaborów na rzecz Powiatu Kępińskiego w formie darowizny

Data uchwały:
2020-09-22

Numer uchwały:
XX/149/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-09-22