W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baranów na rok szkolny 2020/2021

Data uchwały:
2020-09-22

Numer uchwały:
XX/148/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2020r. poz. 7181; data ogłoszenia 25.09.2020r.)