W sprawie:
zmiany Uchwały Nr LX/315/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Baranów oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

Data uchwały:
2020-09-22

Numer uchwały:
XX/147/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020 roku (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2020r. poz. 7180; data ogłoszenia 25.09.2020r.)