W sprawie:
zwolnienia dyrektorów placówek oświatowych z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Data uchwały:
2020-06-19

Numer uchwały:
XVIII/141/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 września 2020 roku (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2020r. poz. 5227; data ogłoszenia 25.06.2020r.)