W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Baranów nieruchomości położonej w miejscowości Baranów, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1070/3 (obręb Baranów)

Data uchwały:
2020-06-19

Numer uchwały:
XVIII/138/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-06-19