W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baranów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Data uchwały:
2020-06-19

Numer uchwały:
XVIII/134/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-06-19