W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2019 rok

Data uchwały:
2020-06-19

Numer uchwały:
XVIII/133/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-06-19