W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy Baranów wotum zaufania

Data uchwały:
2020-06-19

Numer uchwały:
XVIII/132/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-06-19