Symbol:


Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
* Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego;

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców;
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Termin składania dokumentów:

do 23 czerwca 2020 r.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Jeśli będziesz w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r. - na terenie Gminy Baranów i chciałbyś tutaj zagłosować - dopisz się do spisu wyborców.

Dopisanie do spisu wyborców skutkuje na dzień pierwszego głosowana oraz, jeśli będzie II tura, to również na dzień ponownego głosowania (II tura).

Czas na złożenie wniosku masz do dnia 23 czerwca.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców najprościej złożyć elektronicznie za pomocą E-PUAP

Wniosek możesz złożyć również na piśmie - w tym przypadku musisz doręczyć go do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą). Wniosek musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania na terenie Gminy Baranów. Wzór wniosku w załączniku

Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail.


Dokumenty