W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na rok 2006


Data uchwały:
2005-12-28

Numer uchwały:
XXXVI/214/2005

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2006 roku.