Informacja

 

Wójt Gminy Baranów informuje, że sporządzony został spis wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja  2020r.

 

Spis wyborców, na pisemny wniosek, jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Baranowie w dniach 20.04.2020r. – 04.05.2020r. w godzinach pracy Urzędu (pok. 102 Biuro Urzędu Stanu Cywilnego

i Ewidencji Ludności)

 

                                                                   WÓJT

/-/ Bogumiła Lewandowska - Siwek