W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grębanin

Data uchwały:
2020-04-07

Numer uchwały:
XVII/129/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2020r. poz. 3550; data ogłoszenia 22.04.2020r.)