W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Baranów nieruchomości położonych w miejscowości Baranów, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 639/1, 645, 646 (obręb Baranów)

Data uchwały:
2020-04-07

Numer uchwały:
XVII/128/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-04-07