W sprawie:
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2020-04-07

Numer uchwały:
XVII/127/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2020r. poz. 3455; data ogłoszenia 16.04.2020r.)