W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kępińskiego w 2020 roku

Data uchwały:
2020-04-07

Numer uchwały:
XVII/124/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-04-07