W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2020-2026

Data uchwały:
2020-04-07

Numer uchwały:
XVII/123/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-04-07