W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Baranów

Data uchwały:
2020-04-07

Numer uchwały:
XVII/121/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2020r. poz. 3452; data ogłoszenia 16.04.2020r.)