W sprawie:
zwolnienia i odroczenia płatności podatku od nieruchomości z powodu COVID-19

Data uchwały:
2020-04-07

Numer uchwały:
XVII/120/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2020r. poz. 3468; data ogłoszenia 17.04.2020r.)

Uchwałą Nr 10/435/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzono nieważność w/w uchwały: w części obejmującej w załączniku pn. "Oświadczenie" wyrażenie "Pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzam, że złożone przeze mnie oświadczenie polega na prawdzie i wynika z dokumentów księgowych prowadzonej przeze mnie działalności"