W sprawie:
przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mroczeń, Łęka Mroczeńska, Marianka Mroczeńska, Żurawiniec

Data uchwały:
2020-02-21

Numer uchwały:
XVI/119/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-21