W sprawie:
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów

Data uchwały:
2020-02-21

Numer uchwały:
XVI/117/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-21