W sprawie:
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów

Data uchwały:
2020-02-21

Numer uchwały:
XVI/116/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-21