W sprawie:
zwolnienia nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1655/2 w obrębie geodezyjnym Baranów z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu

Data uchwały:
2020-02-21

Numer uchwały:
XVI/116/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-21