W sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów w 2020 roku

Data uchwały:
2020-02-21

Numer uchwały:
XVI/114/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp z 2020r. poz. 1938; data ogłoszenia 28.02.2020r.)