W sprawie:
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020

Data uchwały:
2020-02-21

Numer uchwały:
XVI/112/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-21