W sprawie:
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki

Data uchwały:
2020-02-21

Numer uchwały:
XVI/108/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-21