http://bip.baranow.pl/?a=6351

Uchwałą Nr 26/1486/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozaniu stwierdziło, iż w/w uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów i uznało, że naruszenie prawa ma charakter nieistotny.