http://bip.baranow.pl/?a=6334

Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym znak KN - I.4131.1.466.2019.10 z dnia 5 grudnia 2019r. orzekł nieważniość paragrafu 2 w zakresie wyrazów "- Zaświadzczenie lekarskie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym".