W sprawie:
określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Data uchwały:
2019-11-20

Numer uchwały:
XIV/94/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą oboowiązującą od 1 stycznia 2020r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2019r. poz. 9996, data ogłoszenia 27.11.2019r.)