Wymagane dokumenty

Jeśli Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony albo skradziony zgłoś to jak najszybciej. Utratę dowodu lub uszkodzenie zgłosisz w dowolnym urzędzie gminy, przez internet, a jeśli przebywasz za granicą - osobiście, listownie lub faksem - w konsulacie. Zgłoszenie skradzionego dowodu na Policji wystarczy do jego unieważnienia.

Jeśli myślisz, że Twój dowód się odnajdzie, możesz czasowo zawiesić swój dowód i wycofać jego zawieszenie zarówno w urzędzie jak i przez internet.

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego może zgłosić każdy, kto zgubił swój dowód osobisty.

  • posiadacz dowodu osobistego;
  • rodzic, opiekun prawny albo kurator - w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia);
  • pełnomocnik - na podstawie pełnomocnictwa do czynności zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

w urzędzie

  • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.
  • dowód osobisty - jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,
  • inny dokument stwierdzający tożsamość np. paszport.

przez internet

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz również zgłosić przez internet na stronie obywatel.gov.pl ale musisz mieć profil
zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Zgłoszenie musisz przesłać do urzędu gminy, który wydał Ci dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz zgłosić w dowolnym urzędzie gminy.

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz również zgłosić przez internet na stronie obywatel.gov.pl

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.01.2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)

Uwaga !!!

- formularz .pdf musi być wydrukowany bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku,

- formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez   ePUAP.