W sprawie:
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów

Data uchwały:
2019-09-24

Numer uchwały:
XII/78/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 listopada 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2019r. poz. 8018; data ogłoszenia: 27.09.2019r.)