Szkoła Podstawowa w Donaborowie istniała już przed 1664 rokiem, jest więc jedną z najstarszych w powiecie kępińskim. W końcu XVII w. uczęszczało do niej 100-120 dzieci. Uczyły się one w domu organisty do 1856 roku. Wtedy powstał nowy budynek szkolny z drewna kryty słomą, rozbudowany w 1884 r. Patronem szkoły był Wielki Książę Badeński – właściciel ziemski., a później Henryk Pruski z rodu Hohenzollernów.

W 1891 r. oddano do użytku szkołę w Jankowych. Przez 36 lat uczył w niej Paweł Kukułka. W 1899 r. rozebrano starą drewnianą salkę szkolną w Donaborowie i przybudowano nową murowaną. Ważnym wydarzeniem był protest uczniów i rodziców w 1907 r. przeciwko nauce religii w języku niemieckim. Od 1793 do 1920 r. Donaborów i Jankowy należały  do państwa pruskiego (niemieckiego) i nauka w szkole odbywała się w języku niemieckim.

W okresie I wojny światowej (1914-1918) nie odbywały się lekcje. W 1919 r. budynki szkół w Donaborowie i Jankowych zajęła niemiecka straż graniczna, a później żołnierze armii niemieckiej, którzy zdewastowali obiekty. Po wycofaniu się okupantów, wykonaniu prac remontowych i dezynfekcji od 1920 r. znów zaczęły funkcjonować polskie szkoły w Jankowych Donaborowie. Kierownikiem tej ostatniej był Adam Kasprowicz. Zakończył on swoją 53-letnią pracę nauczycielską w 1930 r., ucząc i wychowując w tym czasie trzy pokolenia donaborowian. Druga Wojna światowa (1939-1945) ponownie przerwała naukę dzieci w szkołach. W 1944 r. w szkole w Donaborowie znajdował się obóz dla Niemców ewakuowanych z Rosji i Rumunii.

Po zakończeniu działań wojennych natychmiast przystąpiono do urządzania szkoły. Trzeba było wyremontować izbę lekcyjną, znaleźć ławki i tablice. Nauka rozpoczęła się w kwietniu 1945 r. Kierownikiem został Zygmunt Roszak; w szkole uczyła też jego żona Synklicja. Przez dwa lata dzieci z Jankowych chodziły do szkoły w Donaborowie. Nauka odbywała się w niezwykle trudnych warunkach – zimą atrament zamarzał w kałamarzach. Zmieniano organizację szkoły z jednoklasowej na dwuklasową realizującą program czterech klas, później na pięcioklasową. Od klasy szóstej dzieci z Donaborowa chodziły do Świby, zaś z Jankowych do Słupi. Często brnęły w błocie i śniegu.

W 1959 r. powstał Komitet Budowy Szkoły na czele ze Stanisławem Lorencem sołtysem  z Jankowych. W szybkim tempie udało się wybudować nowy budynek w ramach ogólnopaństwowej akcji „1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. 28 sierpnia 1960 r. została uroczyście otwarta nowa szkoła położona między Donaborowem i Jankowami. Odtąd dzieci z tych miejscowości miały jedną wspólna szkołę podstawową wówczas siedmioklasową (od 1965 r. ośmioklasową). Posiadała ona cztery izby lekcyjne. Tyle samo nowych oddano do użytku w 1970 r.

Od 1964 r. w Jankowych z inicjatywy Olgi Buczyńskiej istniało czterogodzinne ognisko przedszkolne.

W 1974 na emeryturę przeszedł długoletni dyrektor szkoły Zygmunt Roszak. Jego zastępcą został Bronisław Walaszek.

Od 1978 r. przy szkole istniało przedszkole, w którym przygotowywano dla dzieci śniadania   i obiady.              W 1986 r. zostało ono przeniesione do budynku przy parku w Donaborowie.  W latach 1975 -1981 szkoła i przedszkola funkcjonowały w ramach tzw. zbiorczej szkoły gminnej W 1988 r. dzięki staraniom dyrektor szkoły Ireny Jastrzębskiej oraz członków Wiejskiego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole wybudowano kotłownię oraz zainstalowano w szkole centralne ogrzewanie.

W 1989 r. dyrektorem został Alojzy Piasecki. Po tym roku wygląd szkoły uległ istotnym zmianom. Powstały nowe sanitariaty (1997), pracowania komputerowa (2001), rozpoczęto budowę przedszkola (2005), wymieniono wszystkie okna (1990, 2005) oraz podłogi, zniknęły piece kaflowe, przystosowano pomieszczania na potrzeby przedszkola i oddziału zerowego(2004). Zmianom ulegała struktura organizacyjna. W 1996r. powstał Zespół Szkół w Donaborowie w skład którego weszły szkoła podstawowa oraz dwa przedszkola w Jankowych i Donaborowie. Organem prowadzącym staje się Gmina Baranów. Wszystkie placówki funkcjonowały w oddzielnych budynkach. W 2000r. szkołę opuszczają ostatni absolwenci klasy ósmej. W związku z powstaniem gimnazjum szkoła ma tylko sześć klas, realizując pełny zakres nauczania w zakresie szkoły podstawowej. W 2004 r uległo likwidacji Publiczne Samorządowe Przedszkole w Jankowych, zaś siedzibę przedszkola w Donaborowie przeniesiono do szkoły. Obecnie do szkoły i przedszkola jako placówek samorządowych funkcjonujących w jednym budynku uczęszcza łącznie 125 dzieci z Jankowych i Donaborowa.