http://bip.baranow.pl/?a=6093

Uchwałą Nr 13/780/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozaniu stwierdziło, iż uchwała Nr VIII/53/2019 została podjęta z naruszeniem przepisów i uznało, że naruszenie prawa ma charakter nieistotny.