W sprawie:
zasad używania herbu, flagi i pieczęci urzędowych Gminy Baranów

Data uchwały:
2019-05-21

Numer uchwały:
VIII/56/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2019r. poz. 5206; data ogłoszenia:27.05.2019r.)